Gila Monster

gila monster tattoo by Jake B

Hotdog Shark

traditional hot dog shark tattoo by Jake B

Falcon

Black & grey falcon tattoo by Jake B

Frog

Black & grey frog tattoo by Jake B